Parempaa asiakaskokemusta
 

Asiakkaan sitoutuminen on entistä haastavampaa kilpailun ollessa maailmanlaajuista ja vaihtoehtojen määrän kasvaessa jatkuvasti. Tästä johtuen asiakaskokemus merkitsee entistä enemmän. Digitaalinen markkinointi, moderni myynti, asiakaspalvelu ja asiakaskokemuksen johtaminen ovat nousseet ratkaisevaan asemaan kilpailutilanteissa. Tämä myös ohjaa jatkuvan kehittämisen toimintaan, jossa suurimpana vaikuttimena on yrityksen ja sen henkilöstön jatkuva uudistuminen.

  
Apuna ja tukena

Autan organisaatio uudistamaan toimintaansa. Muutoksen mahdollistaminen vaatii aina johdon ja henkilöstön sitoutumista yhdessä sovittuihin uudistamisen askeleisiin. Lisäksi monesti ulkopuolinen kumppani tarvitaan tukemaan muutosprosessin suunnitelmallista läpivientiä, jotta asiat toteutuvat ja halutut tavoitteet saavutetaan.

  
Uudistumissuunnitelma

Johtaako organisaatio asiakaskokemusta vai syntyykö asiakkaan saaama kokemus hallitsemattomammin ikääkuin ulkopuolelta ohjattuna?

Miten yrityksesi voisi parantaa asiakaskokemusta?

Lue lisääSparraukset ja valmennukset

Asiakaskokemuksen valmennuksilla ja sparrauksilla haetaan muutostilanteisiin vaikuttavuutta ja varmistetaan toiminnan muutosten pysyvyttä, koska liiketoiminnassa muutosten on oltava hallittuja ja näin myös yrityksen kasvupolun on oltava suunnitelmallista ja johdettua. 

Lue lisääDigitaaliset työkalut

Paraskin organisaatio tai henkilöstön jäsen tarvitsee välineitä onnistumisen tueksi. Asiakastoiminnan monimuotoisuus, viestinnän tehokkuus sekä tuotannon ja toimituksen laadukkuus perustuvat kerätyn tiedon jalostamiseen sekä sen hyödyntämiseen oikealla tavalla.

Lue lisää

Yrityksen markkinointiviestinnän
läpivietyä muutosprosessia yli 150
Kokemusta liike-elämän toimivista ratkaisuista yli 20 vuotta
Osaajaverkosto asiakkaiden käytettävissä
Digitalisointia vuodesta 2005

 Jari Moisio Kumppani

Laaja kokemus organisaatioiden kehittäjänä yli 20 vuoden kokemuksella
Asiakaskokemus, digitalisaatio ja yksilöiden sekä
organisaatioiden kehittäminen
Käytännönläheinen tulokulma
Tiimiyrittäjä: laajat verkostot asiakkaiden käytettävissä
Fasilitoija: nopea kehittäminen


Puhuja

Sparraaja, valmentaja, mentori
Asiantuntijan aiheita mm:
- Kuka enään myy? Ostaminen muuttuu
merkittävästi, torikauppa ei
- Työkaluista tunteisiin: miten johtamisen välineet muuttuvat?
- Digitalisaatio: tiedon valtatiellä on ruuhkaa