Uudistumissuunnitelma

Johtaako organisaatio asiakaskokemusta vai tapahtuuko se hallitsemattomammin ikäänkuin ulkopuolelta ohjattuna?

Miten yrityksesi voisi parantaa asiakaskokemusta?

Oikeiden valintojen tekeminen muutostilanteissa perustuu ennemmin organisaation johdon kykyyn nähdä toiminnan kokonaiskuva kuin sattumaan. Eikö?!

On siis tärkeää ennakoida, uudistaa toimintaa suunnitelmallisesti ja varmistaa  oikeat välineet muutoksen tekemiseen.

Yleensä aloitamme yhteistyön etäneuvottelulla jossa:
  • Tutustumme
  • Keräämme ajatuksia
  • Sovimme etenemisestä
  • Varaa aika etäneuvotteluun! 
 


Sparraukset

Liike-elämässä muutosten on oltava hallittuja, suunnitelmallisesti vietyjä kokonaisuuksia. Näin myös uudistuminen ja muutostilanteet vaativat erilaisia lähetysmistapoja. Aina ei riitä yrityksen sisäinen resurssi viemään asioita läpi vaan toisinaan on paikallaan, että muutostilanteissa on myös ulkopuolinen tuki, joka auttaa viemään läpi uudistamisen askeleet.

Etäsparrauksella pystytään tehokkaasti viemään eteenpäin yrityksen liiketoiminnan keskeisiä kehittämistarpeita esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja palveluliiketoiminnan osalta. Tavoitteena on viedä asioita käytäntöön pienin askelin.

Tutustu tarkemmin sparrauspalveluihin:


Puhuja, moderaattori, juontaja
Jarilla on yli 15 vuoden kokemus puhetyöstä niin yleisön edessä kuin koulutustilanteissa ja workshopeissa. Näillä vuosirenkailla onnistuu siis monipuolisesti erilaiset tilaisuudet joissa läsnäolijat pitää virittää tunnelmaan, kehittää heidän tietopääomaa ja saada buustia arkeen.
Aiheita ovat mm. Asiakaskokemus,  Digitalisaatio, Johtamisen välineet sekä Verkon digityökalut

Erilaiset moderointi- ja juontotehtävät laadukkaalla sisällöllä varmistaa tilaisuudelle tyytyväisen yleisön.

Lue esittely täältä

Ota yhteyttä ja aloitetaan tilaisuutenne suunnittelu!Asiantuntijapalvelut

Myös liiketoiminnan arki sujuu paremmin, kun tiedetään miten viedä yritystä eteenpäin. Usein ulkopuolinen asiantuntija pystyy näkemään asiat eri tulokulmista kuin he, jotka katsovat joka päivä läheltä oman yrityksen toimintaa. ... Konsultointipäivän aikana käydään läpi esimerkiksi yrityksen myyntiä, markkinointia, tietojärjestelmiä tai johtamisen tilaa - ruohonjuuritasolla. Tarvittaviin konsulttipäivien määrään vaikuttaa valittu teema ja läpikäytävien asioiden laajuus.

On siis tärkeää ennakoida, uudistaa toimintaa suunnitelmallisesti ja varmistaa  oikeat välineet muutoksen tekemiseen.

Toimeksiannon sisällöstä ja laajuudesta sovitaan tilauksen yhteydessä. Yleensä teemoina ovat yrityksen liikeidea, strategia, asiakaskokemus, liiketoiminnan digitalisaatio tai johtaminen.

Tutustu helpompaan elämään!


  

Valmennukset

Jari on toiminut valmentajana jo 15 vuotta. Workshopit, henkilökohtaiset sparraukset ja koulutustilaisuudet ovat olleet työkaluja organisaatioiden toiminnan eteenpäin viemisessä: liiketoiminta, sen tavoitteet, digitalisointi sekä asiakaskokemus ja johtaminen.

Mikäli yrityksesi tarvitsee aktiivisti kirittäjää, joka laittaa tiimit toimimaan ja öljyä liiketoiminnan rattaisiin, Ota yhteyttä ja katsotaan miten voin palvella.


Johtoryhmäsparraukset
Jarilla on yli 10 vuoden kokemus puhetyöstä niin yleisön edessä kuin koulutustilanteissa ja workshopeissa. Johtoryhmän sparrauksessa tavoitteena on rakentaa asiakaskokemusta yritystasolla poikkitieteellisesti, jotta koko yritys on varmistamassa asiakkuuksien jatkuvuutta.

Ota yhteyttä ja lähdetään keskustelelmaan miten teidän yrityksen johtoryhmätyöskentelyä tulisi uudistaa.Digityökalut

Verkosta löytyy tuhansia välineitä tukemaan pk-yrittäjän arkea. Osa välineistä on maksuttomia, osa maksaa muutamia euroja kuukaudessa ja sitten on SaaS-palveluja joilla voidaan tukea laajemmin yrityksen toimintaa.

Miten sinä ja yrityksesi voitte löytää  verkkotyökalut esim. markkinointiviestintään, projektihallintaan ja laskutukseen. Miten ICT on teidän organisaatiossa toteutettu?

Ota yhteyttä ja sovitaan maksuton etäkonsultointiKonseptointi

Haluatko muuttaa organisaatiosi toimintaa tehokkaammaksi? Kaipaako liiketoiminta keinoja tuottavuuden parantamiseen? Kaipaako yrityksesi liikeidea sparrausta?

Konseptoimalla toimintamalleja,
välineitä ja ympäristöjä löydetään uusia tulokulmia kehittää työyhteisöä ja -ympäristöjä, markkinoitavia tuotteita sekä löydetään aivan uusia mahdollisuuksia.

Ota yhteyttä
 ja katsotaan miten voimme parantaa teidän organisaation toimintaa.Webinaarit ja verkkovalmennukset
Järjestän erilaisia valmennuksia ja -sparrauksia sekä webinaareja. Aiheita ovat mm. uudistuminen, asiakaskokemus,
digityökalut sekä moderni myynti.

Ilmoitan alkavista webinaareista ja verkkovalmennuksista LinkedInissä ja Facebookissa.